Hola:

Somos Anita y Maja y estamos realizando nuestras prácticas en la Residencia E. La Rosaleda, Málaga. Fuimos muy bien recibidos en ella. Somos de Polonia y estudiamos en ZSRCKU en Kościelec. Estamos formandonos como técnicas en Economía y Administración. Estamos aquí gracias al proyecto ERASMUS + y estamos realmente agradecidos por esa oportunidad.

Llegamos aquí para aprender algo sobre el estilo de vida de la cultura española y, sobre todo, para adquirir nuevos conocimientos sobre nuestra educación directamente.

 

Hola!

Nazywamy się Anita i Maja i dzisiaj zaczynamy nasz pierwszy dzień stażu zagranicznego w Maladze. Zostaliśmy ciepło przywitani w IES La Rosaleda. Jesteśmy z Polski, uczęszczamy do ZSRCKU w Kościelcu. Uczymy się w zawodzie technik ekonomista. Jesteśmy tutaj dzięki projektowi ERASMUS+, za co jesteśmy bardzo wdzięczne.

Przyjechałyśmy tutaj aby poznać hiszpańską kulturę oraz obyczaje, a przede wszystkim odbyć praktykę w naszym zawodzie.

 

Hola!

 

We are Anita and Maja and today is our first day of intership in Malaga. We were warmly welcome in IES La Rosaleda. We’re from Poland, we attend to ZSRCKU in Kościelec. We’re educating as economics technican. We’re here thanks to ERASMUS+ project, and we’re really thankful for that opportunity.

We arrived here to learn something about spanish culture lifeway, and most of all to gain new knowlege about our education direct.